آموزش تحلیل ژاپنی ایچیموکو

آموزش تحلیل ژاپنی ایچیموکو

9,500 تومان 9,500 تومان
آموزش  تحلیل تکنیکال کلاسیک/ الگوها

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک/ الگوها

9,000 تومان 9,000 تومان
آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک / اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک / اندیکاتورها

9,000 تومان 9,000 تومان
آموزش تحلیل تکنیکال  کلاسیک / روند

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک / روند

8,500 تومان 8,500 تومان
جلسه معارفه دوره  آموزشی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

جلسه معارفه دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

0 تومان 0 تومان
دوره آموزشی بازار سرمایه ویژه اعضای کانون بازنشستگی صداو سیما

دوره آموزشی بازار سرمایه ویژه اعضای کانون بازنشستگی صداو سیما

0 تومان 560,000 تومان
طرح موج 3

طرح موج 3

512,000 تومان 512,000 تومان
طرح موج 2

طرح موج 2

304,000 تومان 304,000 تومان
طرح موج 1

طرح موج 1

104,000 تومان 104,000 تومان