تحلیل تکنیکال کلاسیک/الگو
یاد بگیر

تحلیل تکنیکال کلاسیک/الگو

| 13:06 | 2

 الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معملات بهتر می‌کنند. به طوری کلی الگوها اشکال پیچیده‌ای از خطوط روند هستند که قابلیت پیش بینی روند را به ما می‌دهند. با یادگیری از این بخش شما می توانید علت نوسانات در بورس را شناسایی کرده و درنتیجه با خیال آسوده تر سرمایه گذاری نمایید.

مبلغ قابل پرداخت :8,500 تومان

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها