<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 3
درآمد دلاری

آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 3

| 12:00 | 2
بخش اول: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 1
بخش دوم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 2
بخش سوم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 3
بخش چهارم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 4

اطلاعات اقتصادی منطقه یورو
مهمترین گزارش های اقتصادی اروپا عبارتند از:
•    تولید ناخالص داخلی
•    تورم
•    شاخص مدیران خرید در تولید و خدمات (PMI)
•    بیکاری
•    تولید صنعتی
•    حساب جاری و انتقال های موجودی اوراق بهادار
از سایر نشانگرهای اصلی اروپا می توان از بررسی‌های IFO وZEW آلمان در مورد گرایش اقتصادی و اعتماد تجاری نام برد. این گزارش های اغلب از عوامل حرکت بازار هستند.

معاهده رشد و ثبات
در ژوئن 1997 اتحادیه اروپا پیمان رشد و ثبات را با هدف تضمین کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت پیوستن به اتحادیه پولی تصویب کرد. این معاهده باعث می شد کشورها از بدو ورود به مرحله سوم اتحادیه پولی، سیاست‌های پولی بی نقصی را به مرحله اجرا بگذارند. منظور از این پیمان تضمین امور مالی در منطقه یورو بود. این امر از ضرر و زیان نرخ های بهره ناشی از سیاست‌های بودجه ای ناطمئن از یک کشور به دیگر کشورهای منطقه یورو جلوگیری می‌کرد. شرط اصلی پیمان تصریح می کند، کشورها بایستی کمبود بودجه خود را کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارند.
هنگامی که دو کشور فرانسه و آلمان در طی سال های 2000 تا 2003 این پیمان را نقض کردند، ضربه شدیدی به اعتبار این پیمان وارد شد. اتحادیه اروپا به جای تنبیه این دو کشور، به آن‌ها یک سال فرصت اضافی داد. به این ترتیب فرانسه و آلمان مجاز شدند بار دیگر در سال 2004 پیمان را نقض کنند. این اتفاق باعث خشم کشورهای کوچک اروپایی مانند پرتغال و یونان شد که برای پیروی از این قانون تاوان سنگینی را در غالب رشد اقتصادی پایین تر و نرخ‌های بیکاری بالاتر پرداخته بودند. اگرچه اعتبار این پیمان به پایین ترین حد خود رسیده، اما یورو توانست تا نیمه اول 2003 اغلب دستاوردهای خود را حفظ کند.

مقالات مرتبط:
آشنایی با اقتصاد آمریکا
آشنایی با اقتصاد منطقه یورو
آشنایی با اقتصاد انگلیس
آشنایی با اقتصاد سوئیس
آشنایی با اقتصاد ژاپن
آشنایی با اقتصاد استرالیا
آشنایی با اقتصاد کانادا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها