<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 4
درآمد دلاری

آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 4

| 09:00 | 2
 بخش اول: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 1
بخش دوم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 2
بخش سوم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 3
بخش چهارم: آشنایی با اقتصاد منطقه یورو 4

تاثیر نرخ غیر مستقیم بر یورو
نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا می تواند در نتیجه خبرهای بسیار مثبت در ژاپن سقوط کند. این مسئله ناشی از قدرت گرفتن "ین" ژاپن است. "ین" قوی در مقابل "یورو" منجر به ضعف شدید تر در "یورو" می شود که این وضعیت باعث سقوط یورو در مقابل دلار آمریکا نیز می گردد. برای آنکه تعیین کنیم کدام ارز محرک اصلی می باشد، این گونه عمل می کنیم:
چنان چه دلار در مقابل دیگر ارزها تغییری نکرده باشد اما در مقابل یورو نوسان نشان دهد، می توانیم متوجه شویم تغییر مذکور ناشی از تاثیر غیر مستقیم است.

قرارداد آینده سه ماهه یورو
این قرارداد بازتاب توقعات بازار از موجودی 3 ماهه یورو-یورو در آینده است. تفاوت بین سپرده های سه ماهه یورو-دلار و یورو-یورو متغیری اساسی در تعیین وضعیت آینده یورو و دلار آمریکاست.

عوامل سیاسی
یورو که رقیب اصلی دلار آمریکاست، تقریبا همیشه اولین پولی ست که از اخبار منفی در آمریکا سود می برد و برعکس با اخبار مثبت دلار سقوط می کند. یورو به دلار مانند همه نرخ های دیگر نسبت به بی ثباتی سیاسی آسیب پذیر است، از جمله می توان به تهدیدهای دولت های ائتلافی در فرانسه، آلمان یا ایتالیا اشاره کرد. شایان ذکر است بی ثباتی سیاسی یا مالی در روسیه نیز به دلیل مقدار زیاد سرمایه گذاری آلمان در روسیه برای برابری جفت ارز یورو به دلار خطرناک است. در مقابل اخبار خوشایند اقتصادی در اروپا، به نفع یورو خواهد بود. 

توضیحات تکمیلی
یک همبستگی منفی قوی بین جفت ارزهای یورو به دلار و دلار به فرانک وجود دارد که نشان دهنده رابطه پیوسته ای بین یورو و فرانک سوئیس است. دلیل این مسئله آن است که اقتصاد سوئیس به میزان زیادی وابسته به اقتصاد کشورهای حوزه یورو است (بیش از 60 درصد صادرات کشور سوئیس به دیگر کشورهای حوزه یوره می باشد). در اغلب موارد کاهش یورو به دلار آمریکا، افزایش دلار به فرانک را به همراه دارد، هرچند این رابطه می تواند در صورت وجود اطلاعات یا عواملی که صرفا مربوط به یکی از این دو ارز باشد، صدق نکند.

مقالات مرتبط:
آشنایی با اقتصاد آمریکا
آشنایی با اقتصاد منطقه یورو
آشنایی با اقتصاد انگلیس
آشنایی با اقتصاد سوئیس
آشنایی با اقتصاد ژاپن
آشنایی با اقتصاد استرالیا
آشنایی با اقتصاد کانادا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها