<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> آشنایی با اقتصاد آمریکا 1
درآمد دلاری

آشنایی با اقتصاد آمریکا 1

| 14:00 | 3

بانک مرکزی آمریکا
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال 1913 با هدف نظارت بر عملیات بانکی در آمریکا تأسیس شد. این بانک برای تعیین سیاست های مالی جهت رسیدن به حداکثر رشد غیر تورمی، از استقلال کامل برخوردار است. ساختار فدرال رزرو متشکل از 12 بانک مرکزی به عنوان حامیان این بانک است و از نظر قانون ایالات متحده آمریکا، خصوصی و مستقل محسوب می‌شوند اما بخشی از تصمیمات دولتی بر فعالیت آن‌ها نظارت دارد.
فدرال رزرو مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها، عملیات بازار آزاد، نرخ تنزیل و نرخ وجوه فدرال است.
بیشتر بخوانیم: شاخص دلار آمریکا
بیشتر بدانیم: شاخص های مهم اقتصادی

کمیته فدرال بازار آزاد
این کمیته مسئول تصمیم گیری در مورد سیاست پولی از جمله اعلام نرخ بهره است. نرخ بهره حداقل 8 بار در سال اعلام می شود. این کمیته متشکل از 12 عضو است که 7 تن از آن‌ها برای مدت 14 سال توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. 5 عضو دیگر شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک (که عملیات بازار باز در آنجا انجام می‌گیرد) و چهار رئیس فدرال رزروهای منطقه‌ای دیگر هستند که به صورت دوره‌ای از میان 11 فدرال رزرو منطقه‌ای باقی‌مانده انتخاب می‌شوند. رئیس‌جمهور از میان این 7 نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از 12 بانک مرکزی (حامیان فدرال رزرو) را انتخاب می‌کنند.
شایان ذکر است، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (Chairman of The Federal Reserve) یا رئیس شورای عالی خزانه داری آمریکا، یکی از مهمترین مقامات آمریکا است. این مقام، ریاست اجرایی فدرال رزرو را بر عهده دارد.
مقالات مرتبط:
آشنایی با اقتصاد آمریکا
آشنایی با اقتصاد منطقه یورو
آشنایی با اقتصاد انگلیس
آشنایی با اقتصاد سوئیس
آشنایی با اقتصاد ژاپن
آشنایی با اقتصاد استرالیا
آشنایی با اقتصاد کانادا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها