<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> آشنایی با اقتصاد آمریکا 4
درآمد دلاری

آشنایی با اقتصاد آمریکا 4

| 16:30 | 3

کتاب بژ تحقیقات فدرال - Beige Book
یکی از عوامل نشان دهنده شرایط اقتصادی کشور آمریکا، تحقیقات منتشر شده در کتاب بژ می باشد. این کتاب 8 بار در سال منتشر می شود و شامل اطلاعات اقتصادی جاری و شرایط اقتصادی در آمریکا است. مطالبی در مورد قراردادهای کلیدی اقتصادی و تجاری، انتظارات بازار و اطلاعات دیگر اقتصادی در آن وجود دارد. کتاب بژ گزارشی است که بانک فدرال تحت عنوان خلاصه شرایط اقتصادی جاری کشور بر اساس وضعیت اقتصادی هریک از مناطق 12 گانه دارای بانک فدرال منتشر میکند. ایالات متحده به 12 منطقه تقسیم شده که هر منطقه 1 بانک فدارال رزرو دارد که تحت پوشش بانک فدارال مرکزی است. هریک از این بانک ها باید گزارش مشروح 2 ماهه ای از وضعیت اقتصادی جاری منطقه تحت پوشش خود تهیه کنند. پس از جمع آوری همه گزارشات، هربار یکی از بانک های فدرال موظف است بر اساس اطلاعات جمع آوری شده گزارشی از وضعیت اقتصادی کل کشور تهیه کند که در آن وضعیت اقتصادی جاری هر منطقه جداگانه و به صورت مشروح آورده شده است. کتاب بژ اصطلاحی ست که برای نامیدن آن به کار می رود. زمان انتشار این کتاب قبل از برگزاری اجلاس تعیین نرخ بهره کمیته سیاست گذاری بانک فدرال (FOMC) است. کتاب بژ تاثیر چندانی در حرکت بازار ندارد زیرا نشان دهنده دیگاه های اعضای کمیته سیاست گذاری نیست و صرفا میزان قدرت اقتصادی کشور ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد.در مواقعی که داده های آن با تخمین های کارشناسان بسیار متفاوت باشد، می تواند تاثیر زیادی در حرکت بازار داشته باشد.
علاقه مندان به کتاب بژ سال 2019 می توانند PDF آن را از سایت فدرال رزرو دریافت و مطالعه نمایند.
مقالات مرتبط:
آشنایی با اقتصاد آمریکا
آشنایی با اقتصاد منطقه یورو
آشنایی با اقتصاد انگلیس
آشنایی با اقتصاد سوئیس
آشنایی با اقتصاد ژاپن
آشنایی با اقتصاد استرالیا
آشنایی با اقتصاد کانادا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها