<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span>  شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 2
درآمد دلاری

شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 2

| 12:30 | 3

    تحلیل و بررسی شاخص های اقتصادی می تواند جهت بهبود عملکرد در اقتصاد بسیار موثر باشد. زیرا اگر اقتصاد کشوری در معرض رکود باشد دولتمردان می توانند اقدامات موثر پیشگیرانه انجام دهند و سرمایه گذاران با تحلیل این شاخص ها جهت ورود صحیح سرمایه گذاری خود را تعیین کنند. در ادامه به بررسی برخی از این شاخص ها می پردازیم:  

شاخص M1
    این شاخص نشان دهنده کلیه حساب های جاری و پس انداز است. این حساب ها به سرعت تبدیل به پول نقد شده و برای انجام معاملات استفاده می شوند. این نقدینگی شامل پول نقد، چک های مسافرتی و سپرده های قابل تبدیل به چک (سپرده های جاری)، حساب های NOW و حواله های موسسات تعاونی است.

شاخص M2 
    این شاخص شامل ذخیره M1 به علاوه دیگر دارایی های نقدی، از قبیل سپرده های کوتاه مدت، سپرده های پس انداز، بازخریدهای یکشنبه، سپرده های یورو (سپرده های ارزی)، سهام حساب تعاونی، اوراق قرضه کوتاه مدت و حساب های سپرده بازار پول است.

شاخص M3 
    این شاخص شامل ذخیره M2 به اضافه دارایی های تعریف شده نظیر سپرده های بلند مدت و سپرده های با ارقام بالاتر (بیشتر از 100000 دلار) و وجوه سازمانی بازار پول است.

شاخص L
    این شاخص معادل ذخیره M3 طولانی مدت تر و دیگر وجوه نقد بلند مدت مانند اوراق قرضه پس انداز ، اسناد بهادار کوتاه مدت، اوراق بهادار بازرگانی، قبولی بانکی و دارایی های یورو و دلار غیر بانکی افراد مقیم آمریکا است.

شاخص نشانگرهای عمده اقتصادی (Leading Economic Index-LEI)
    این شاخص ترکیبی از 10 نشانگر مختلف است که برای پیش بینی فعالیت های انبوه اقتصادی در آینده طراحی شده است. این شاخص معمولا زودتر از سیکل کلی اقتصادی به نقاط اوج و پایین می رسد که آن را به ابزار مهمی برای پیش بینی و برنامه ریزی مبدل ساخته است. اجزای تشکیل دهنده آن از بخش های مختلف اقتصادی انتخاب می شوند. این اجزا به دلیل ارتباط اقتصادی و ارزش آماری خود انتخاب شده اند. تمام نشانگر ها از وزنی یکسان برای محاسبه این شاخص برخودار هستند. این نشانگرها به ترتیب عبارتند از: مینگین یک هفته کار، عملکرد سهام شرکتی، قراردادها و سفارش های جدید تولیدکنندگان، عملکرد سهام شرکتی، قراردادها و سفارش های دستگاه و تجهیزات جدید، مجوزهای ساختمان، قیمت سهام (S&P500) ، تفاوت نرخ بهره سند بهادار خزانه منهای نرخ وجوه فدرال، ذخیره پول (M2) و شاخص انتظارات مشتری.

شایان ذکر است The Conference Board -LEI این شاخص را برای کشورهای مختلف در آمریکا، آسیا و اروپا منتشر می کند.

به طور مثال در شکل بالا این شاخص برای کشور آمریکا ترسیم شده است. همچنین این شاخص را در مقایسه با شاخص های دیگر اقتصادی و حتی مقایسه LEI کشور های مختلف ترسیم می کنند، که می تواند جهت تحلیل های اقتصادی مفید باشد. 

مطالب مرتبط:

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها