<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 4
درآمد دلاری

شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 4

| 10:00 | 2

شاخص مدیران خرید Purchasing Managers Index-PMI 
   
این شاخص توسط موسسه مدیریت عرضه (Institute For Supply Management) در اولین روز کاری هر ماه ساعت 10 صبح به وقت نیویورک که حاوی اطلاعات ماه قبل است، اعلام می شود. PMI شاخص مرکبی است که شامل 5 شاخص اصلی که شامل سفارشات خرید، میزان موجودی انبار، میزان تولید، سفارشات ارسال شده و وضعیت اشتغال می باشد. شاخص های عنوان شده از لحاظ اهمیت یکسان نیستند و داده ها نیز بر اساس عوامل فصلی آنالیز می شوند. انجمن مدیران خرید (The Association of Purchasing Managers) از 300 مدیر خرید در 20 زمینه صنعتی در سراسر کشور نظر خواهی می کند. اگر رقم شاخص مدیران خرید بالای 50 باشد، بدان معنی تعبیر می شود که تولید رو به افزایش و اگر زیر 50 باشد یعنی رکود است. گزارش PMI برای بازارهای مالی بسیار مهم است زیرا بهترین شاخص برای تولید کارخانه ای تعبیر می گردد. از این شاخص هم برای تشخیص فشار تورمی و هم تعیین میزان فعالیت کارخانه های تولیدی استفاده می شود. قدرت PMI در تشخیص تورم به اندازه شاخص بهای مصرف کننده CPI نیست ولی اطلاعات آن بسیار به موقع است زیرا یک روز پس از پایان ماه منتشر می شود. بازار معمولا در مقابل تغییرات دور از انتظار این شاخص سریع عکس العمل نشان می دهد. شایان ذکر است از میان 5 شاخص تشکیل دهنده PMI سفارشات جدید از اهمیت ویژه ای برخودار است زیرا بر اساس میزان رشد آن می توان وضعیت تولید را در ماه های بعد پیش بینی نمود.


شاخص میزان خرده فروشی و شاخص میزان خرده فروشی به استثنای خودرو 
(Retail Sales Data-Retail Sales Less Auto motives)
    این شاخص توسط اداره آمار (Bureau of Census) و در حدود دوازدهم هر ماه، ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک که حاوی اطلاعات ماه قبل است، اعلام می شود. خرده فروشی یک نیروی محرک و عمده در بازار آمریکاست. این شاخص، کالاهایی را  که شرکت ها از طریق تجارت خرده فروشی به فروش می رسانند تحت نظر دارد و کل مبلغی را که مصرف کنندگان در بخش خرده فروشی هزینه کرده اند (به استثنای هزینه خدمات)، اندازه گیری می کند. بخش عمده اقتصاد آمریکا یعنی حدودا 60 درصد آن از در آمد خرده فروشی تامین می شود. اداره آمار هر ماه از صدها شرکت بزرگ و کوچک که ارائه کننده تجارت خرده فروشی هستند، نظرسنجی می کند و آمار منتشر شده هر ماه میزان تغییر نسبت به ماه قبل را بر حسب درصد نشان می دهد. بدیهی ست رقم منفی نشان دهنده کاهش فروش  نسبت به ماه قبل است. شاخص خرده فروشی از عوامل تکان دهنده بازار می باشد زیرا معیاری ست که ضریب اطمینان و میزان خرید مصرف کننده را نشان می دهد و درصد بالای آن نشان دهنده افزایش فعالیت های اقتصادی است.

مطالب مرتبط:

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها