<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 5
درآمد دلاری

شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 5

| 12:45 | 1

شاخص برآورد تانکان- Tankan Survey
این شاخص اقتصادی توسط بانک ژاپن و چهاربار در سال در ماه های آوریل، جولای، اکتبر و اواسط دسامبر اعلام می شود. برآورد تانکان از شاخص های مهم اقتصادی ژاپن و نشان دهنده وضعیت تجاری در کشور ژاپن می باشد. بانک ژاپن از این شاخص در جهت تعیین سیاست های پولی خود استفاده می کند. این برآورد هزاران شرکت ژاپنی را که دارای حداقل سرمایه تولید شده می باشند، در برمی گیرد و ممکن است شرکت های بزرگ را نیز شامل شود. شایان ذکر است این شاخص شرکت های آموزش محور و همچنین شرکت های مربوط به بهداشت و درمان را مورد ارزیابی قرار نمی دهد (منظور شرکت هایی است که ارتباط ضعیفی با اقتصاد ژاپن دارند). در این ارزیابی شرایط و وضعیت اقتصادی جاری این شرکت ها و فعالیت هایی که قرار است طی سه ماه بعد و سال آینده انجام دهند، مورد پرسش قرار می گیرد. اعلام این شاخص تاثیر زیادی در جفت ارزهای مربوط به "ین" دارد.


شاخص سرمایه بین المللی خزانه داری- داده های مربوط به معاملات دراز مدت اوراق بهادار
Treasury International Capital Data on Transactions in Long Term Securities 

این شاخص توسط وزارت خزانه داری آمریکا در دوازدهمین روز کاری هر ماه ساعت 9 صبح به وقت نیویورک اعلام می شود. شایان ذکر است اطلاعات این شاخص مربوط به ماه قبل می باشد.فروش اوراق بهادار به خارجیان یا به عبارت دیگر صادرات اوراق قرضه مهمترین راه حلی ست  که ایالات متحده آمریکا برای تامین منابع مالی جهت جبران حساب جاری خود اندیشیده است. سرمایه بین المللی خزانه داری شاخصی ست که شامل اطلاعات مربوط به فروش اوراق مذکور می باشد. برای تامین این کسری سرمایه راه های دیگری مانند وام گرفتن از بانک های خارجی یا جذب جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز وجود دارد ولی از آنجا که میزان سرمایه گذاری خارجی منفی بوده و میزان وام های بانکی هم به طور معمول کم است، بنابراین بیشتر سرمایه لازم جهت تامین کسری حساب جاری از فروش اوراق بهادار دراز مدت به خارجیان تامین می گردد. این شاخص معیار بسیار خوبی برای سنجش میزان اعتبار یک کشور در جامعه سرمایه گذاری بین المللی است. تاثیر این شاخص در حرکت بازار زیاد است.

مطالب مرتبط:

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها