<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بخش دوم: بلاک چین چگونه کار می‌کند؟
درآمد دلاری

بخش دوم: بلاک چین چگونه کار می‌کند؟

| 11:30 | 2

همانطور که در بخش اول بیان شد یک بلاک چین لیستی از سوابق داده است که به عنوان یک دفترچه دیجیتال غیرمتمرکز کار می‌کند. داده‌ها به صورت بلوک‌هایی ترتیب داده می‌شوند که بصورت کلیدی مرتب شده و رمزنگاری امن می‌شوند.  یک صفحه گسترده  اکسل را در نظر بگیرید که در یک شبکه در هزازان رایانه کپی شده و حاوی اطلاعات مربوط به معاملات افراد واقعی است که امکان ویرایش آن وجود ندارد. در واقع این صفحه گسترده بلاک چین می‌باشد. همانطور که صفحه گسترده با ردیف و ستون در ارتباط است بلاک چین با بلاک کار می‌کند.

بخش سوم: دفتر کل توزیع شده چیست؟
بخش چهارم: یک بلاک چین چه کاری می تواند انجام دهد؟
بخش پنجم: چگونه یک بلاک چین بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟  

بلاک چین را می‌توان به عنوان ترکیبی از چندین فناوری مختلف موجود تصور کرد. اگرچه این فناوری‌ها جدید نیستند، اما ترکیب این سه نوع فناوری و به کاربرد آن‌ها  که باعث ایجاد بلاک‌چین می‌شود، جدید است. این فناوری‌ها عبارتند از:
1) کلید خصوصی رمزنگاری شده
2)  شبکه توزیع شده با دفترچه مشترک 
3)  ابزار حسابداری برای معاملات و سوابق مربوط به شبکه
 

برای اینکه درک بهتری از نحوه کار بلاک چین داشته باشیم، به نحوه و  کارکرد تک تک این فناوری‌ها می‌پردازیم. 

کلیدهای رمزنگاری

کلید رمزنگاری رشته ای از اعداد و حروف بوده که توسط ژنراتورهای کلیدی ساخته می‌شوند. این کلیدها از ریاضیات بسیار پیشرفته ای استفاده می‌کنند که شامل شماره‌های اصلی برای ایجاد کلید است.
برای نشان دادن فن آوری کلیدهای رمزنگاری خصوصی، دو فرد که مایل به انجام معامله بصورت آنلاین هستند را درنظر بگیرید. هر یک از این افراد دارای دو کلید هستند: یکی از این موارد خصوصی و دیگری عمومی است.


 با ترکیب کلیدهای عمومی و خصوصی، این جنبه رمزنگاری به افراد امکان می‌دهد یک نقطه مرجع هویت دیجیتالی ایمن ایجاد کنند. این هویت امن یک مؤلفه اصلی فناوری بلاکچین است. در کنار هم، یک کلید عمومی و خصوصی یک امضای دیجیتالی تولید می‌کنند، که ابزاری مفید  و قدرتمند برای تأیید و کنترل مالکیت خواهد بود.

اما وجود مالکیت قدرتمند به تنهایی برای ایجاد یک ارتباط دیجیتالی امن کافی نیست. جهت اعتبار بخشی، این عنصر رمزنگاری با فناوری شبکه توزیع شده ترکیب می‌شود.

شبکه توزیع شده 

فرض کنید، درختی در جنگل قطع می‌شود و شما با دوربین این واقعه را ثبت می‌نماید. دوربین اثبات می‌کند که درخت "چرا و چگونه" قطع شده است. وجود شبکه توزیع شده مانند دوربین عمل میکند. با توزیع تمام اطلاعات به صورت یکسان در تمام شبکه، به اطلاعات موجود در شبکه اعتبار میبخشد. با استفاده از کلیدهای رمزنگاری با شبکه توزیع شده، بلاک چین انواع جدیدی از تعامل‌های دیجیتال را امکان پذیر مینماید.

پروتوکل

بلاک چین شامل مشخصات رفتار فردی است، مجموعه بزرگی از قواعدی که در آن برنامه ریزی شده است. این مشخصات پروتکل نامیده می‌شوند. اجرای پروتکل‌های خاص اساساً بلاک چین را به آن تبدیل کرده است - یک پایگاه داده اطلاعاتی توزیع شده، نظیر به همسالان و امن.
پروتکل‌های بلاک چین اطمینان حاصل می‌کنند که شبکه راهی را که توسط سازندگانش در نظر گرفته شده است، حتی اگر کاملاً خودمختار باشد و توسط کسی کنترل نشود، اجرا می کند.

فرآیند تأیید و اعتبار سنجی

یکی از مهمترین جنبه‌های فناوری بلاک چین روش تأیید و اعتبار معاملات است. در مثال بالا، که در آن دو نفر مایل به انجام معامله به صورت آنلاین هستند که هرکدام دارای یک کلید خصوصی و عمومی هستند ، بلاک چین به شخص اول (شخص A) اجازه می‌دهد تا از کلید خصوصی خود برای پیوست کردن اطلاعات مربوط به معامله به کلید عمومی نفر دوم (شخص B) استفاده نماید. این اطلاعات با هم بخشی از یک بلوک را تشکیل می‌دهند، که شامل یک امضای دیجیتالی و همچنین یک جدول زمانی و سایر اطلاعات مربوط به معامله است، اما نه هویت افراد درگیر در آن معامله.

سپس این بلوک در سراسر شبکه بلاک چین به کلیه گره‌ها یا سایر بخش های شبکه منتقل می‌شود که بعداً به عنوان معتبر برای معامله عمل میکنند.

همه این ارسال اطلاعات و تأیید اعتبار بلوک ها به مقادیر زیادی از قدرت محاسباتی نیاز دارد. از نظر عملی، ممکن است غیرممکن به نظر برسد که میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا مایل  به اختصاص توان محاسباتی و منابع دیگر باشند. یکی از راه حل های این مسئله برای شبکه بلاک چین استخراج است. استخراج معادن با یک مسئله اقتصادی سنتی به نام "تراژدی عوام" مرتبط است. به بیان ساده تر، این مفهوم وضعیتی را خلاصه می‌نماید که در آن افراد که هرکدام به طور مستقل در جهت منافع شخصی خود عمل می‌کنند، تمایل دارند به دلیل تضعیف یک منبع از طریق اقدام خود در سطح جمعی، رفتارهایی برخلاف منافع مشترک همه کاربران داشته باشند. در فرآیند اعتبار سنجی بلاک چین ، فردی که بخش کوچکی از قدرت محاسباتی خود را به منظور ارائه خدمات به شبکه واگذار می‌کند از این طریق پاداش می‌گیرد. با عمل کردن به نفع خود (با هدف کسب پاداش: در این حالت مقدار کمی از رمزنگاری)، آن شخص برای کمک به نیازهای شبکه وسیع ترغیب شده است.
نوع، مقدار و تأیید می‌تواند برای هر بلاک چین متفاوت باشد. این موضوع مربوط به پروتکل بلاک چین است - یا برای آنچه معامله معتبر است یا نیست، یا ایجاد اعتبار بخشی یک بلوک جدید انجام می‌شود.


 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها