<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم سمگا
چه سهمی؟

تحلیل سهم سمگا

| 10:15 | 0

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در حال حاضر دارای یک مقاومت است که باعث می شود سهم در محدوده 500 تا 520 تومان متوقف گردد. با شکست این مقاومت سهم تا محدوده 700 تا 750 می تواند رشد کند. با توجه به آن که MACD روزانه به بالای صفر آمده و کندل ها از کوموی منفی خارج شده است احتمال تحقق هدف مورد نظر زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

سمگا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها