<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم ذوب
چه سهمی؟

تحلیل سهم ذوب

| 12:45 | 2

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در قیمت 164 تومان به مقاومت برخورد کرده و متوقف گردیده است. با عبور از این مقاومت این سهم می تواند تا محدوده 262 تا 280 تومان رشد کند. با توجه به آنکه MACD بالای صفر است و کندل ها از کوموی منفی خارج شده اند، احتمال تحقق این اهداف زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

ذوب

 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها