<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد شاملا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد شاملا

| 14:15 | 2

با بررسی نماد شرکت معدنی املاح ایران ( شاملا) با روش تحلیل تکنیکال کلاسیک مشخص می شود که نماد به سطح مقاومتی کانال برخورد کرده و احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد. با توجه به اینکه نماد شاملا از ابتدای سال 98 بیش از 56 درصد رشد داشته است

بورس با ما پیش بینی میکند سرمایه گذاران نسبت به خروج از این سهم اقدام کرده تا پس از اصلاح قیمتی مجددا سرمایه گذاری جدیدی در کف های پایین تر انجام دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر سهم میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

نماد شرکت معدنی املاح ایران ( شاملا)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها