<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 20:00 | 4

همان طور که در شکل مشاهده می‌نمایید، زماهان در حال تشکیل موج 2 است (فعلا فرض بر این است که با توجه به امواج الیوت و  سهم  زماهان به صورت 5 تایی باشد). قیمت‌ها بین دو حد قیمتی 1033 و 811 تومان در حال نوسان بوده و  می توان فرض را بر این گذاشت که قیمت از مثلث بیرون آمده و در حال تروبک است. این سهم با حد ضرر 811 تومان پیشنهاد می‌گردد. 

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

مجتمع تولید گوشت و مرغ ماهان (زماهان)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها