<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد کسرا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد کسرا

| 10:00 | 5

در تحلیل تکنیکال نماد کسرا، همان طور که در شکل مشاهده می کنید، این سهم به یک سطح مقاومتی برخورد کرده است و این امر علت توقف سهم در این ناحیه می باشد. انتظار می رود که تا چند روز آینده حرکت سهم آغاز شود و این سطح مقاومتی شکانده شود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها