<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فولاد
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فولاد

| 10:00 | 3

در تحلیل تکنیکال سهم فولاد، همان طور که در شکل مشخص است، به ناحیه مقاومتی برخورد کرده ایم.احتمال این را می دهیم در این ناحیه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان کمی اصلاح قیمت داشته باشد و پس از آن به سمت اولین هدف قیمتی که 550 تومان است پیش رود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها