<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> وضعیت عملکرد در گروه بیمه
چه سهمی؟

وضعیت عملکرد در گروه بیمه

| 12:00 | 5

از بین شرکت های بیمه ای که گزارش دوره ای منتشر کرده اند، بهترین عملکرد را "بیمه ما " داشته است. بیمه ما، سال قبل سودش با جهش70 درصدی از39 میلیارد تومان به 66 میلیارد تومان رسید و 3 ماهه اول امسال نیز با عملکرد خوب توانسته 30 میلیارد تومان سود محقق کند(بازای هر سهم 20 تومان ).

بررسی گروه های بیمه:

در بیمه دانا حق بیمه صادره طی دو سال 40% رشد داشته ولی سودآوری تغییر چندان مثبتی نداشته است. همچنین پایین ترین حاشیه سود و بالاترین نسبت P/E گروه را دارد. البته رشد قیمتی سهم فقط بخاطر بحث املاک و دارایی ها بوده و گرنه از حیث سودآوری، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
بیمه دی و بیمه پاسارگاد در بین بیمه ای های بزرگ بهتر کار کرده اند. خصوصا بیمه پاسارگاد که البته قیمت سهامش در یکسال اخیر رشد قابل توجهی داشت. بیمه دی نیز وضعیت خوبی داشته و در آستانه مجمع همچنان مورد توجه بازار است بیمه البرز هم مانند بیمه دانا عملکرد ضعیفی را نشان داده است.

در میان بیمه ای های کوچک، بیمه "ما" در طی دو سال، حق بیمه صادره  100% افزایش داشته و سود خالص نیز 89% افزایش را نشان می دهد.  نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره 40% بوده که نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. بیمه سامان علی رغم رشد 2 برابری حق بیمه صادره، از حیث سوداوری تغییر چندان مثبتی نداشته است. بیمه کوثر و ملت نیز در بین بیمه ای های کوچک عملکرد خوبی داشته اند.

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها