<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل نماد آپ
چه سهمی؟

تحلیل نماد آپ

| 16:30 | 4

تحلیل تکنیکال نماد آپ، سهام شرکت آسان پرداخت پرشین، نشان می‌دهد که این نماد در یک  روند نزولی درحال حرکت است. محدوده حمایتی برای این نماد 12937 ریال الی 12275 ریال است.  در صورت شکسته شدن این سطوح حمایتی تا قیمت 116912 نزول خواهد کرد.

بورس با ما پیشنهاد می‌کند در صورت تمایل در سرمایه‌گذاری در این نماد تا زمان ثبات در این سهم صبر نمایید.

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها