<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زشریف
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زشریف

| 16:30 | 3

با توجه به تحلیل تکنیکال در نماد زشریف، سهم این شرکت در موج 2 قرار دارد (یا موج B). با توجه به آن که ماهیت این موج هنوز برای ما مشخص نیست، اولین هدف را برای این سهم 1000 تومان درنظر می گیریم. با توجه به شیوه حرکت سهم، بعد از این تارگت، هدف بعدی سهم را تحلیل می کنیم. حدضرر 800 تومان در نظر گرفته شود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها