<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قند خوی
چه سهمی؟

افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قند خوی

| 16:45 | 4

افشای اطلاعات با اهمیت در نماد قند خوی 

خبر تصفیه و فروش ده هزار تن شکر خام وارداتی توسط این شرکت هم زمان با تکمیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال سبب شده است در آمد و فروش این شرکت به ازای هر سهم 8 تومان افزایش پیدا کند. این مقدار افزایش سبب شکست خط روند منفی و شروع یک حرکت مثبت می باشد.

طی بررسی سهام گروه قند و شکر پیش بینی می شود طی روز های آتی شاهد رشد قیمت در نماد های این گروه باشیم

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها