<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد دکپسول
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد دکپسول

| 12:00 | 3

همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید، دکپسول در موج b یا 3 است (در حال حاضر ساختار موج مشخص نیست).

اولین تارگت سهم 1700 تومان می باشد. اگر سهم مقاومت 1700 تومان را بشکند و موج 3 را آغاز نماید، انتظار داریم این سهم تا هدف 3000 تومان حرکت کند. حد ضرر را 1270 تومان را در نظر بگیرید.

برای اطلاغات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها