<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فرآور
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فرآور

| 14:00 | 2

همان طور که در تحلیل قبل سهم فرآور عنوان کرده بودیم، این سهم به هدف خود رسید (تحلیل تکنیکال فرآور). این سهم پس از حدود 85 روز اصلاح شروع به حرکت کرد و تارگت خود را محقق کرد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها