<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد تاپکیش
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد تاپکیش

| 11:00 | 2

در پست های قبل تحلیل سهم، نماد تاپکیش را بررسی نمودیم که هدف مورد نظر را محقق کرد (تحلیل تکنیکال نماد تاپکیش). در حال حاضر و با توجه به تحلیل تکنیکال، تاپکیش در موج 3 از 3 قرار دارد و 200 درصد پروجکشن را محقق نموده است. در این شرایط پیشنهاد به خرید این سهم را نداریم.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها