<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد حفارس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد حفارس

| 12:00 | 2

همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید، با توجه به تحلیل تکنیکال سهم حفارس در موج 3 است. ما برای این سهم تارگت اولیه 605 تا 619 تومان را پیش بینی می کنیم. شایان ذکر است شرکت حمل و نقل خلیج فارس (حفارس) در بازار دوم بورس می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت حمل و نقل خلیج فارس (حفارس)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها