<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد وپست
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد وپست

| 11:00 | 2

نماد وپست با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک با موج 1 از یک گوه بیرون آمده و هم اکنون در موج 2 از 3 است. در موج 3 از 3 تحلیل الیوت، این سهم می تواند به 900 تومان برسد. با حد ضرر 510 تومان، این سهم برای خرید پیشنهاد می شود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

پست بانک ایران (وپست)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها