<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد چکاپا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد چکاپا

| 10:00 | 1

در پست های قبل شاخص کاغذ را بررسی (شاخص کاغذ) و با توجه به تحلیل تکنیکال حرکت صعودی آن را پیش بینی کردیم. یکی از سهم هایی که در این گروه معرفی شد سهم چکاپا بود و هم اکنون به هدف خود رسیده است (تحلیل تکنیکال چکاپا). به دارندگان این سهم پیشنهاد می کنیم که در صورت مشاهده ضعف از این سهم خارج شوند.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها