<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد ونوین
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد ونوین

| 09:00 | 2

سهم ونوین در حال عبور از یک سقف تاریخی خود است. با توجه به تحلیل تکنیکال و پس از عبور از این ناحیه انتظار این را داریم که با موج 3 خود حداقل تا نواحی 750 تا 800 تومان پیش رود. با حد ضرر 390 تومان خرید این سهم پیشنهاد می شود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این نماد به لینک زیر مراجعه نمایید:

بانک اقتصاد نوین (ونوین)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها