<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد هجرت
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد هجرت

| 09:00 | 3

همان طور که در شکل ملاحظه می نمایید، و باتوجه به تحلیل تکنیکال، سهم هجرت می تواند ابتدای موج 3 باشد و تا محدوده قیمتی 5200 تا 5700 پیش رود. 

بورس با ما پیشنهاد خرید این سهم با حد ضرر 2800 تومان را دارد. 

برای اطلاع بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت پخش هجرت (هجرت)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها