<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> عرضه اولیه دتوزیع
چه سهمی؟

عرضه اولیه دتوزیع

| 22:00 | 2

عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش با نماد دتوزیع
فردا عرضه اولیه توزیع دارو پخش با دامنه نوسان قیمتی 22500 الی 23000 ريال و هر کد بورسی حداکثر 150 سهم می باشد. در شش ماهه نخست سال عرضه های اولیه همواره با تقاضای بالای خریداران مواجه بوده و پیش بینی می شود این بار نیز خریداران سفارش قابل توجهی برای این عرضه اولیه داشته باشند اما قبل از تصمیم گیری در خصوص خرید سهام این شرکت بهتر است ارزیابی اولیه نسبت به عملکرد این شرکت و صورتهای مالی آن داشته باشیم 
طی سال 97 دارائی های این شرکت بالغ بر 1980 میلیارد تومان و جمع کلی بدهی آن 1836 میلیارد تومان بوده است که بر این اساس حقوق صاحبان سهام 144 میلیارد تومان بوده است.
سود عملیاتی این شرکت طی سال مالی 97 مبلغ 80 میلیارد تومان بوده است که بر اساس اعلام شرکت سود هم سهم 2568 ريال می باشد
با نگاهی دقیق تر به صورتهای مالی این شرکت متوجه نکاتی خواهیم شد که هر سرمایه گذار می بایست توجه ویژه به آن داشته باشد.
نسبت بازدهی فروش بر اساس صورت های مالی اعلام شده در سایت کدال بازدهی فروش این شرکت 2.6 درصد می باشد این بدین معناست که شرکت فعالیت با حاشیه سود پایین داشته و بدون شک با افزایش هزینه ها توان شرکت در تامین 103.4 میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز تولید با کاهش مواجه خواهد شد.
ضمن آنکه توان باز پرداخت بدهی ها 31.5 % بوده و به دلیل اینکه نسبت دارائی جاری به بدهی جاری این شرکت 1.08 می باشد فرصت کمی برای تامین مالی از طریق وام خواهد بود.
بر اساس بررسی انجام گرفته نسبت بازدهی سرمایه این شرکت 56 درصد بوده که سرمایه گذاران میبایست انتظارات خود را بر اساس این درصد محاسبه و تعدیل نمایند.
 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها