<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد وپست
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد وپست

| 15:00 | 3

    در پست های قبل، در تحلیل نماد وپست پیش بینی موج 2 از 3 را داشتیم که پس از آن موج 3 از 3 آغاز می شد (تحلیل تکنیکال نماد وپست). با توجه به ریزش بازار در هفته گذشته این موج شماری از اعتبار بر خوردار نمی باشد. در حال حاضر با توجه به شکستن گوه انتظار آن را داریم که در میان مدت این سهم به تارگت خود برسد اما نحوه رسیدن به این تارگت هنوز مشخص نیست.

با توجه به شکل برای خرید این سهم باید منتظر بسته شدن قیمت در روز شنبه 18 آبان ماه باشیم. اگر کف قیمت تشکیل شد انتظار رسیدن قیمت به 570 تومان را داریم. این امکان نیز وجود دارد این سهم در یک مثلث حرکت کرده و بعد به تارگت مورد نظر برسد (منظور تارگت نهایی سهم یعنی 900 تومان است). پس از تشکیل کف قیمت می توانید این سهم را با حد ضرر  380 خریداری نمایید (به احتمال زیاد به هدف 570 تومان خواهد رسید).

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها