<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد ونفت
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد ونفت

| 17:30 | 3

همان طور که قبلا در پست های قبل عنوان کرده بودیم نماد ونفت به تارگت خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد ونفت). پیشنهاد می شود وضعیت سهم تا 705 تومان در نظر گرفته شود و چنانچه از این قیمت عبور کرد، با توجه به تحلیل تکنیکال انتظار آن را داریم سهم تا هدف 800 تا 850 تومان پیش رود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها