<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فرابورس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فرابورس

| 17:15 | 3

همان طور که در شکل ملاحظه می نمایید و با توجه به تحلیل تکنیکال، به احتمال زیاد موج انگیزشی این سهم در قیمت 306 تومان شروع شده و در حال حاضر در موج 3 هستیم. اگر تا 1.61% موج 1 را موج 3 حرکت کند، قیمت 2300 تومان هدف اولیه است. از آن جا که در نظریه الیوت موج ها تا زمانی که تشکیل نشوند ساختارشان قابل تشخیص نیست، توصیه می کنیم از قیمت 1850 تا 1900 تومان سهم را بررسی کرده و با مشاهده ضعف در حرکت از آن خارج شوید.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به سایت زیر مراجعه نمایید:
فرابورس

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها