<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد نطرین
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد نطرین

| 15:00 | 2

همان طور که با استفاده از تحلیل تکنیکال در پست های قبل عنوان کرده بودیم، سهم نطرین به تارگت کلاسیک خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد نطرین). در حال حاضر این سهم در موج 5 قرار دارد و این موج کشیده شده است. این امکان وجود دارد که سهم تا 4200 تومان هم حرکت خود را ادامه دهد. در حال حاضر پیشنهاد می کنیم که یا از سهم خارج شوید و یا با دیدن واگرایی در تایم فریم روزانه در اندیکاتورهای RSI، MACD، STOC و... اقدام به خارج شدن نمایید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها