<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زکشت
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زکشت

| 12:15 | 2

با توجه به تحلیل تکنیکال و همان طور که در شکل ملاحظه می نمایید، سهم زکشت به احتمال زیاد در موج 5 از قرار دارد و می تواند تا محدوده قیمتی 5500 تومان تا 6000 تومان حرکت کند. با حد ضرر 3300 تومان خرید این سهم پیشنهاد می شود.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها