<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> محقق شدن نماد دکپسول
چه سهمی؟

محقق شدن نماد دکپسول

| 18:15 | 1

همان طور که در پست های قبل سهم دکپسول را بررسی کرده بودیم، این سهم به تارگت خود رسید(تحلیل تکنیکال سهم دکپسول). این سهم امکان دارد کل مسیر رفته را باز گردد و یا اینکه در قیمت 1900 تومان حرکت صعودی خود را شروع کند. بسته به سیاست سرمایه گذاری خود می توانید در ارتباط با خروج از سهم تصمیم بگیرید. شایان ذکر است، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران یک شرکت دانش بنیان است (تحلیل فاندامنتال دکپسول) که هنوز موج صعودی بعدی که می تواند موج C یا 3 باشد را شروع نکرده است (ماهیت امواج در طول زمان مشخص می شود).

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها