<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد شتران
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد شتران

| 10:00 | 3

    همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید و با توجه به تحلیل تکنیکال، سهم شتران سطح مهمی را شکانده و در حال تروبک به این سطح می باشد. هدف کوتاه مدت این سهم 820 تومان است. پس از این هدف شتران به سمت هدف میان مدت حرکت می کند (به احتمال زیاد این هدف 1500 تومان است که پس از رسیدن به هدف کوتاه مدت آن را بررسی خواهیم کرد).

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:
پالایش نفت تهران (شتران)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها