<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد سمگا
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد سمگا

| 19:35 | 2

سهم سمگا از جمله سهم هایی بود که گام به گام آن را تحلیل کردیم (تحلیل نماد سمگا). در حال حاضر این نماد سطح مهمی را شکانده و با توجه به تحلیل تکنیکال هدف میان مدت سهم 1990 تومان است. نکته ای که در خرید سهم بهتر است به آن توجه شود آن است که احتمال تروبک در تایم فریم روزانه به این سطح (سطح شکسته شده) وجود دارد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها