<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال  نماد زاگرس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زاگرس

| 18:15 | 2

همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید، نماد زاگرس از مثلث بیرون آمده و در حال تشکیل موج C است. تا قیمت 10000 تومان می توان رفتار سهم را زیر نظر داشت و سپس زیر موج های آن را تحلیل کرد.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها