<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال  نماد آپ
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد آپ

| 19:36 | 1

همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید، سهم آپ از یک گوه خارج شده و با توجه به تحلیل تکنیکال احتمال آن که این حرکت آغاز موج C باشد، زیاد است. در صورت این حرکت، تارگت ابتدایی سهم 2600 تومان است. زمانی که سهم به این هدف رسید امواج بررسی شده و هدف نهایی تعیین می شود.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:
شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها