<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> بررسی نماد زاگرس
چه سهمی؟

بررسی نماد زاگرس

| 21:00 | 2

نمودار پتروشیمی زاگرس آماده حرکت به سمت تارگت خود

با بررسی نماد پتروشیمی زاگرس ، مشخص گردید که این سهم پس از عبور از سقف تاریخی خود در قیمت7900 تومان و انجام تروبک آماده حرکت خود به سمت تارگت 9500 تومان می باشد. این شرکت در سال گذشته بازدهی برابر با 77.6 درصد داشته و پیش بینی می شود بازده سه ماهه زمستان این سهم به بالای 30 درصد برسد. این شرکت در بهمن ماه گذشته با فروش بیش از 12.3 میلیارد تومان محصولات پتروشمی موفق شد طی 11 ماه فعالیت خود به فروش 7100 میلیارد تومانی دست پیدا کند که نسبت به دوره مشابه بیش از 10 درصد افزایش درآمد عملیاتی ایجاد نماید.

در روزهای آتی روند حرکت این سهم را مجدد بررسی نموده و سعی بر آن داریم تا با بررسی شاخص های بنیادی ، دید روشن تری به سرمایه گذاران ارائه نماییم

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها