<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> بررسی و تحلیل نمودار شرکت نفت سپاهان
چه سهمی؟

بررسی و تحلیل نمودار شرکت نفت سپاهان

| 20:00 | 3

نفت سپاهان آماده حرکت

با بررسی نمودار شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا مشخص گردیده است که این شرکت در تایم هفتگی آماده حرکت خود به سمت تارگت 2200 تومان و رسیدن به سود 48 درصدی می باشد در روز های گذشته سرمایه گذاران با انجام معامله بیش از 148 میلیارد تومانی سبب رشد 16درصد این سهم شده و پیش بینی ها ازافزایش میزان تقاضا و ورود پول هوشمند در این سهم خبر میدهد. با نگاهی به صورت های میان دوره ای 9 ماهه شرکت نفت سپاهان میتوان دلیل تمایل سرمایه گذاران به این سهم را افزایش 69 درصدی درآمد های عملیاتی این شرکت و دستیابی به صود 649 میلیارد تومانی در این دوره دانست با توجه به اینکه نسبت دارائی به بدهی این شرکت در این دوره بیش از 2.5 می باشد لذا به نظر میرسد رشد قیمت سهام این شرکت با پشتوانه بنیادی همراه باشد

در روزهای آتی به بررسی بیشتر این سهم خواهیم پرداخت

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها