<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال  نماد فولاد
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فولاد

| 13:00 | 3

همان طور که در شکل زیر می بینید در تایم فریم ماهانه فولاد سطح مهمی را شکانده است. هدف کوتاه مدت این سهم 600 تومان است و پس از رسیدن به این هدف به سمت هدف های بعدی حرکت خواهد کرد.

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها