<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> پالایش نفت تبریز پس از افزایش سرمایه 157 درصدی
چه سهمی؟

پالایش نفت تبریز پس از افزایش سرمایه 157 درصدی

| 20:00 | 1

پس از افزایش سرمایه 157 درصدی از محل اندوخته و سهام جایزه نماد شبریز که منجر به خوشحال سهامدارن پلایش نفت تبریز در تاریخ 3 اسفند ماه شده است . حال نماد این شرکت آماده حرکت به سمت اهداف الگوی کلاسیک کاپ ، شده و پیش بینی می شود با رسیدن به این الگو بتواند به رشد حداقل 25 درصدی دست پیدا کند. در روزهای گذشته بازارهای جهانی و قیمت نفت با افت شدید 30 درصدی مواجه بوده که تاثیر آن در بازار ایران نیز با کاهش 25 هزار واحد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همراه بوده است اما این شرکت با بازده بالای سرمایه گذاری ROE و نسبت P/E مناسب نسبت به سایر شرکت های هم گروه سبب اشتیاق سرمایه گذاران به ورود به این نماد شده است.

در روزهای آتی به بررسی بیشتر این نماد خواهیم پرداخت 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها