<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فرابورس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فرابورس

| 20:15 | 2

نماد فرابورس هم اکنون در موج 3 است. کندل برگشتی امروز می تواند شروع موج 5 از 3 باشد.

اگر شروع موج 5 از 3 باشد (به احتمال زیاد) هدف این سهم 11000 تومان است. 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها