<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> افشای اطلاعات با اهمیت نماد افق
چه سهمی؟

افشای اطلاعات با اهمیت نماد افق

| 18:25 | 1

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به تازگی  23.32% از سهام شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان را خریداری کرده است. افشای این خبر مثبت از دیروز 99/01/19 این نماد را متوقف کرد. (لینک خبر) در پست های قبل تحلیل تکنیکال نماد افق را بررسی و تارگت های آن را شناسایی کردیم(تحلیل تکنیکال نماد افق). علاوه بر این خبر افزایش سرمایه این شرکت نیز می تواند مورد توجه معامله گران باشد (افزایش سرمایه).

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها