<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد دالبر
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد دالبر

| 21:35 | 1

همان طور که در پست های قبل عنوان کردیم نماد دالبر به هدف خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد دالبر). دارندگان سهم می توانند از آن خارج شوند. احتمال این وجود دارد موج دیگری نیز تا قیمت 3300 تومان باعث افزایش قیمت سهم شود. این سهم از ابتدای معرفی تا کنون و با احتساب افزایش سرمایه 18% برای دارندگان آن حدودا 100% سود محقق کرده است.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها