<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد آپ
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد آپ

| 21:30 | 2

همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید سهم آپ به تارگت تکنیکال خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد آپ). انتظار این را داریم قیمت سهم به سقف کانال برسد و تارگت بعدی آن 3500 تومان باشد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها