<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 18:25 | 3

همان طور که در پست های قبل عنوان کردیم، سهم زماهان به تارگت تکنیکال خود رسید (تحلیل تکنیکال نماد زماهان).

با توجه به تئوری الیوت به نظر می رسد که این سهم هم اکنون در موج 3 از C است. اهداف بعدی برای این سهم 4200 الی 4600 تومان پیش بینی می شود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها