آخرین مطالب
تحلیل تکنیکال نماد های وب
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد های وب

| 20:00

بورس با ما در تحلیل های قبل خود، سهم های وب را معرفی کرد که امروز به هدف اول خود رسید.

0 | 3
تحلیل شاخص بانک
چه سهمی؟

تحلیل شاخص بانک

| 10:10

تحلیل شاخص بانک نشان می ‌دهد که مجدد یک اصلاح در پیشرو دارد

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد چکاوه
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد چکاوه

| 16:30

در تایم فریم ماهانه، تحلیل تکنیکال سهم نشان می دهد که سهم چکاوه سطح مهمی را ترک کرده است.

0 | 3
تحلیل تکنیکال شبندر
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال شبندر

| 11:30

تحلیل نماد شبندر نشان می دهد که به روند نزولی خود ادامه خواهد داد

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد وتجارت
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد وتجارت

| 12:00

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد حتاید
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد حتاید

| 16:30

در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهم ، همان طور که در شکل مشاهده می کنید، قیمت ها به سقف کانال برخورد کرده اند

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد لپارس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد لپارس

| 18:00

در ارتباط با تحلیل تکنیکال نماد لپارس شایان ذکر است که این سهم در تایم فریم ماهانه الگوی کرون را ساخته است

0 | 3
جزئیات بازار متشکل ارزی 3
چه سهمی؟

جزئیات بازار متشکل ارزی 3

| 16:35

نرخ ها در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهند شده و دستوری نخواهد بود.

0 | 1
جزئیات بازار متشکل ارزی 2
چه سهمی؟

جزئیات بازار متشکل ارزی 2

| 14:00

در ابتدا قرار است با معاملات دو یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد

0 | 1
جزئیات بازار متشکل ارزی 1
چه سهمی؟

جزئیات بازار متشکل ارزی 1

| 10:00

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد زماهان
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد زماهان

| 20:00

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در حال تشکیل موج 2 است

0 | 4
تحلیل تکنیکال نماد ستران
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد ستران

| 10:00

همان طور که در پست های قبل تحلیل سهم ستران را انجام دادیم، قیمت در ناحیه 700 تومان برگشت

1 | 4
تحلیل تکنیکال نماد کبافق
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد کبافق

| 10:00

همان طور که در شکل مشخص می باشد، قیمت سهم شرکت معادن بافق (کبافق) سطح مهمی را ترک کرده است.

0 | 1