از کی؟

از کی؟ از خودت

تنها کسی که می‌تونه به تو کمک کنه خودت هستی. خودت باید بخوای که پیشرفت کنی یا نه. مهم نیست که چند سالته مهم نیست که چه مهارتی داری؟ مهم نیست بیکاری یا کار داری. مهم نیست درآمدت چقدره. مهم نیست کسی رو داری حمایتت کنه یا نه. مهم اینه که بخوای قهرمان خودت باشی. همین که بخوای یعنی یک قدم از بقیه جولوتری. پس برای اینکه به هدفت برسی باید نگرشت رو عوض کنی. برای اینکار باید سطح دانشت رو ببری بالا. مطالعه، مطالعه، مطالعه! شاید تو این راه شکست بخوری. اینو بدون مهمترین پیشرفت‌های بشر از شکست شروع شده. نگران نباش ما تو این راه کمکت می‌کنیم. هدفمون اینه. برانیم که با آموزش ارائه مطالب بتونیم در راه رسیدن به موفقیت کمک کنیم. کمک ما به ارائه مطلب ختم نخواهد شد. بلکه در تلاش هستیم با تست های خود شناسی به شما کمک کنیم تا خودتان را بهتر بشناسید. و با برگذاری مسابقه، بازی و کارگاه های آموزشی، مهارتتان را بالا ببریم. پس فرصت رو از دست نده. شروع کن!